Сіз мындасыз: Жаратылыстану факультетіБиология кафедрасыСартаева Ақмарал Алтынбекқызы
Sartaeva Akmaral Туған жылы 08.04.1971 ж.
Мамандығы Биология
Ғылыми дәреже Биология ғылымдарының кандидаты
Білімі Жоғары, Әл-Фараби атындағы ҚазМҰУ

Дәрістер

«Микробиология және вирусология негіздері пәні»

 1. Кiрiспе. Микроорганизмдер әлемi жөнiнде жалпы мағлұмат. Микробиология пәнi және мiндетi,оның қазiргi биологиядағы орны.
 2. Прокариоттардың морфологиясы, цитологиясы, элементтiк құрылымы мен көбеюi
 3. Микроорганизмдер систематикасы
 4. Архебактериялар.
 5. Микроорганизмдердің қоректенуi
 6. Микроорганизмдердің қоректену
 7. Микроорганизмдер метаболизмi
 8. Ашу процестерi. Спирттік ашу, пропион қышқылының ашу процестері
 9. Микроорганизмдер генетикасы
 10. Микрорганизмдердің негізгі биогендік элементтерді транформациялау үрдісіне қатысуы
 11. Микроорганизмдерге қоршаған ортаның биотикалық және абиотикалық факторларының әсері.
 12. Микроорганизмдерге қоршаған ортаның биотикалық және абиотикалық факторларының әсері
 13. Сыртқы ортаның микроорганизмдерге тигізетін әсері.
 14. Микроорганизмдер экологиясы
 15. Вирусология негiздерi

«Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы»

 1. Адам организмінің өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары
 2. Қозу физиологиясы
 3. Жүйке жүйесінің құрылысы, қызметі мен дамуы
 4. Жоғарғы жүйке әрекеті, жүйке жүйесінің гигиенасы (Д)
 5. Сенсорлық жүйелер. Сезім мүшелерінің гигиенасы. Анализаторлардың маңызы, жалпы құрылысы, ортақ қасиеттері. (Д)
 6. Ішкі секреция бездері мен гормондар. Жасқа сай ерекшеліктері. Жыныстық тәрбие
 7. Тірек-қимыл жүйесі, оның жас ерекшеліктері (Д)
 8. Қан және қан айналысы. Қанның қызметі. Қан топтары. Жүрек және қан тамыр жүйесінің реттелуі. Спорт және дене еңбегінің жүрекке әсері. Бала еңбегін мөлшерлеу. (Д)
 9. Тыныс алу, оның жас ерекшеліктері. Тыныс гигиенасы
 10. Ас қорыту жүйесі, оның жас ерекшеліктері
 11. Денедегі заттар мен энергия алмасуы, жас ерекшеліктері. Тамақтану гигиенасы
 12. Сыртқа шығару жүйесі. Балалардағы энурез
 13. Тері, оның құрылысы мен жас ерекшеліктері
 14. Мектеп гигиенасы
 15. Балалар ауруы туралы түсінік. Оларды болдырмау шаралары

Ғылыми еңбектері

 1. Выделение изучение микрофлоры шубата. Халықаралық жас ғалымдардың конференциясы ҚазҰУ. 2011
 2. Оптимизация условий культивирования новых композиций из углеводородокисляющих микроорганизмов Вестник КазНУ. Серия биол.№ 2(48) 2011.
 3. Стабилизация популяции и селекция микроорганизмов деструкторов полициклических ароматических углеводародов. Вестник КазНУ. Серия биол.№ (46) 2012.
 4. Сообщества актиномицетов рода Streptomyсes в подзональных подтипах почв равнинной территории Казахстана. Вестник КазНУ. Серия биол.№ 2(46) 2012.
 5. Разработка регламента получения многокомпонетных композиций из микроорганизмов –деструкторов и оценка возможности их использования для биоремедицации. Вестник КазНУ. Серия биол.№ 4(46) 2012.
 6. Шұбаттан бөлініп алынған ашытқы саңырауқұлақтардың антагонистік қасиеттері. Ғылыми- практикалық конференция. 2012
 7. Бержанова Р.Ж., Шигаева М.Х., Мукашева Т.Д., Сартаева А.А. Распространение актиномицетов рода Streptomyсes и Actinomadura в почвах различных типов Казахстана// Актуальные проблемы вирусологии, микробиологии, гигиены, эпидемиологии и иммунологии: материалы международной научно-практической конференции посв. 100-летию со дня рождения Академика АН КАЗ.ССР, д.м.н.,проф. Жуматова Хамзы Жуматовича.-Алматы, 2012.С.117-11.
 8. Шигаева М.Х., Сартаева А.А. Бержанова Р.Ж., Мукашева Т.Д., Изучение ростстимулирующей и антагонистической активности микроорганизмов, выделенных из-темно-каштановых почв Алматинской области// Актуальные проблемы вирусологии, микробиологии, гигиены, эпидемиологии и иммунологии: материалы международной научно-практической конференции посв. 100-летию со дня рождения Академика АН КАЗ.ССР, д.м.н.,проф. Жуматова Хамзы Жуматовича.-Алматы, 2012.С.133-137.
 9. Шигаева М.Х., Бержанова Р.Ж., Сартаева А.А Мукашева Т.Д. Биодегридация нефти в почве, инокулированной нефтеокисляющими дрожжами в лабораторных условииях// Современная микробиологии в биотехнологии, науке и образовании, 75-летию крупного ученого- микробиолога, организатора биотехнологических исследовании в Казахстане . академика НАН РК К.А. Тулемисовой.-Астана 2012.-С.139-146.
 10. Шигаева М.Х., Бержанова Р.Ж., Сартаева А.А Мукашева Т.Д. Биодегридация нефти в почве, инокулированной нефтеокисляющими дрожжами в лабораторных условииях// Современная микробиологии в биотехнологии, науке и образовании, 75-летию крупного ученого- микробиолога, организатора биотехнологических исследовании в Казахстане . академика НАН РК К.А. Тулемисовой.-Астана 2012.-С.139-146.
 11. Мукашева Т.Д. Шигаева М.Х., Бержанова Р.Ж., Сартаева А.А. Разработка методических рекомендации по селекции микроорганизмов-декструкторов индивидуальных полициклических ароматических углеводородов// Современная микробиологии в биотехнологии, науке и образовании, 75-летию крупного ученого- микробиолога, организатора биотехнологических исследовании в Казахстане . академика НАН РК К.А. Тулемисовой.-Астана 2012.-С.186-193-146.
 12. Бержанова Р.Ж., Сартаева А.А., Нестерова А. Оценка токсичности веществ в пищвых продуктах// Материалы международной конференции студентов и молодых ученых «Мир науки».- Алматы, -2013.С.241.
 13. Ramza Zh.Berzhanjva, Togzhan. D. Mukasheva, Akmaral Sartaeva// Diversity and Growth Stimulating Activity of Microorganisms Isolated From Soil of Kazakhstan.
 14. Ramza Zh.Berzhanjva, Togzhan. D. Mukasheva, Akmaral Sartaeva// Biodiversity of the Soil Bacteria and Acinobacteria of the Kazakhstan and Therir Biotechnological Potential